آموزشگاه مهرآذین از سال ۷۲با عنوان هنرکده مهر شروع به فعالیت خدماتی وآموزشی نمود. در این هنرکده آموزش انواع گلدوزی، قلاب بافی و خیاطی,بافتنی ,گلسازی, داده می‌شده و در قسمت خدمات دوخت انواع پیراهن های عروس ومجلسی انواع مانتو شلوار وکت ودامن ولباسهای راحتی منزل وکودک انجام میشد وپس از آن در پی دریافت مجوز از اتحادیه خیاطی در سال ۷۴ کار خدمات خود را به صورت رسمی ادامه داد و در سال ۷۶ به دنبال دریافت مجوز آموزشگاه کار آموزشی خود را بصورت رسمی باارائه گواهی نامه بین المللی ادامه داد و از آن زمان تا کنون حدود ۴۰۰۰ گواهی نامه از این آموزشگاه صادر شده که همه دارای اعتبار بین المللی هستند. ازین تعداد حدود ۵۰۰ نفر در سازمان ها و شرکت‌های مختلف مشغول به کار شدند. اغلب هنرجویان این آموزشگاه شاغل هستند و از طریق آموزش‌های این آموزشگاه مشغول به کسب درآمد هستند. تعدادی ازین هنرجویان با گواهی نامه های دریافتی خود موفق به ادامه ی تحصیل ودریافت دیپلم طراحی ودوخت شدند وبا شرکت در کنکور و تحصیل در دانشگاه در مقطع کاردانی وکارشناسی جذب آموزش وپرورش ودانشگاه شده اندوعده ای دیگر از هنر آموخته گان به سمت تاسیس آموزشگاه رفته و تعدادی مبادرت به تاسیس مزون نموده اند. تعدادی از هنرجویان نیز به صورت خانگی هم اکنون مشغول به فعالیت هستند.

مهری عامری
مدیریت

دکتری طراحی دوخت مدرس دانشگاه و دارای سابقه ۳۰ ساله در خصوص تدریس دوره های خیاطی 

مهسا کریمی
مدیر داخلی

کارشناسی ارشد طراحی دوخت و دارای سابقه ۱۵ ساله در خصوص تدریس دوره های خیاطی

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.